Last ned ESS materiellet du trenger

Hva er ESS?
Presentasjon av ESS
Presentasjon av ESScore i MS PowerPoint format.

Hva er ESS?Powerpoint presentasjon
Rapport fra pilotprosjekt
NAForum 26 (4) 2013
Rapport fra pilotprosjekt publisert i NAForum 26 (4) 2013.

Verktøyet har siden blitt utviklet bl.a. ved at metoden for utregningen av den totale score’n har blitt forbedret og registreringsskjemaet har blitt utarbeidet elektronisk i forskjellige filtyper. (NAForum Vol26 Nr4 2013-12)

NAForum (Nr, 4/13)PDF - format
ESS-skjemaer
MS Word format
ESScore skjema i MS Word format

ESS-skjemaWord - format
Excel format (PC versjon)
ESScore skjema i MS Excel format for bruk på PC.

ESS-skjema (PC)Excel - format
Excel format (Galaxy Tab3 nettbrett)
ESScore skjema i MS Excel format formatert for bruk på Galaxy Tab3 nettbrett.

ESS-skjema (Galaxy Tab3)Excel - format
Excel format (utskrift versjon)
ESScore skjema i MS Excel format formatert for utskrift stående eller liggende, på én eller to sider.

ESS-skjema (Utskrift)Excel - format
PDF/utskrift versjon

ESScore skjema i PDF format for utskrift stående eller liggende, på én eller to sider

ESS-skjemaPDF - format
Annet
Implementering
Huskeliste for å ta i bruk ESScore ved sykehus i Norge.

ImplementeringExcel - format
Samtykkeerklæring

Mal for samtykkeerklæring for eventuell gjennomføring av test eller pilotstudie før full implementering av ESScore.

Tillatelse for behandling av personopplysninger / helseopplysninger må normalt innhentes fra Personvernombudet for forskning og kvalitetssikring.

Bruk av nettbrett eller PC for dataregistrering, samt lokasjon/folder for lagring av datafiler godkjennes normalt av IKT-Sikkerhetsansvarlig.

Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) vurderer typisk ESScore som kvalitetssikring som dermed faller utenfor helseforskningslovens virkeområde som er å skaffe ny kunnskap om helse og sykdom, jf. helseforskningsloven § 2 og § 4a.

Samtykke malWord - format