Hva er ESS (Efficacy Safety Score)?

ESScore står for Efficacy Safety Score og er et nytt overvåkningsverktøy for dokumentasjon og analyse av effektivitet og sikkerhet ved postoperativ smertebehandling.

ESScore er utviklet av anestesilegene Erlend Skraastad og Vladimir Kuklin, med bidrag fra Den norske Legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Helsepersonell evaluerer og registrerer systematisk pasientens tilstand i tiden etter kirurgisk inngrep.

Metoden bygger på et «vektstang»-prinsipp for å finne riktig balanse mellom god smertebehandling (effektivitet) og minimale bivirkninger av medisin (pasientsikkerhet), og kan brukes både for individuell evaluering og forbedring av postoperativ smertebehandling, og for å analysere grupper av pasienter som har gjennomgått bestemte kirurgiske inngrep. Data registreres fortløpende ved sykesengen ved hjelp av brukervennlige elektroniske skjema med tilbakemelding om effekten av behandlingen. Det er mulighet til senere å analysere datamaterialet, som vil bli avidentifisert og samlet i en database.

Vektstang

ESS tabell

Klikk på bilde for større versjon

Helsepersonellet vurderer pasientens tilstand jevnlig og registrerer graden av ubehag etter fem faktorer

 • Mental status
 • Kvalme og oppkast
 • Smerte i ro
 • Smerte i bevegelse
 • Generell tilstand

Verktøyet summerer verdiene for de fem faktorene for finne den totale ESScore, som tilnærmet reflekterer pasientens totaltilstand. Skalaen går fra 0 til 10 eller 15 for hver av faktorene. 0 (null) er best, mens høyere tall indikerer dårligere pasienttilstand. Tolkingen av ESScore er

 • >20 er ikke akseptabel status
 • ≥10 er grensen for anestesilegetilsyn
 • Under 10 er tilfredsstillende status

Bruk av ESScore gir

 • Systematisk tilbakemelding om pasientens status/ubehag
 • Kontinuerlig, konsistent monitorering gjennom hele pleieperioden
 • Riktig responsnivå fra helsepersonell
 • Pasient tilfredshet og sikkerhet
 • Pasientstatus statistikk
 • Forenklede rutiner

Brukerne av ESScore er

 • Pasientene som mottar behandling får størst utbytte
 • Sykepleiere som behandler og evaluerer pasientens tilstand
 • Anestesileger som foreskriver smertelindrende medisinering og balanserer virkning vs. bivirkninger
 • Ansvarlige for rutiner og prosedyrer ved helseinstitusjonene

ESScore skaper verdier

 • Alle brukerne har nytte av sikkerhetsnett som motvirker uønskede hendelser; adresserer samfunnsutfordringen økt pasientsikkerhet
 • Pasientene mottar smertebehandling på riktig nivå, hverken for mye eller for lite
 • Sykepleierne får et verktøy for systematisk pasientovervåking og beslutningsgrunnlag for å påkalle vakthavende anestesilege
 • Anestesilegene får måleverktøy for virkning (effekt) og bivirkninger av smertebehandling (pasientsikkerhet) for optimalisering av individuell pasientbehandling og database for analyse og forskning
 • Helseinstitusjonene får optimalisert ressursbruk ved systematisk overvåking og rettidig anestesilegemobilisering og kvalitetssikring

Eksempel:

Under finner du et eksempel på vurderingsskjema.

ESS vurderingskjema